citodon morfin

Citodon | Tramadol Direkt – Receptfri Tramadol

Citodon är ett välbeprövat läkemedel som har använts som smärtlindrare vid kortvariga smärttillstånd i 30 år. Citodon är ett effektivt läkemedel med både perifer och central verkan. Paracetamol verkar smärtstillande och febernedsättande medan kodein förstärker den smärtstillande effekten.

Citodon – Wikipedia

De aktiva substanserna är kodein (kodeinfosfathemihydrat, 15–60 mg/tablett; ett morfinderivat som gör att Citodon är beroendeframkallande) och paracetamol (350–1 000 mg/tablett). Kodein omvandlas (metaboliseras) i kroppen till morfin. Analgetisk (smärtstillande) effekt uppnås efter en halv till en timme.

Effekt ·

morfin i citodon????? – FamiljeLiv.se

 ·

Jan 02, 2008 · Jag är ordinerad citodon vid krafftig smärta i höger njure då jag har en vidgning som gör det plågsamt att sova nattetid. Men jag har inte bipacksedeln så jag …

Citodon® – FASS Allmänhet

Använd inte Citodon tillsammans med alkohol. Om du använder Citodon under lång tid finns risk för beroendeutveckling. Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym. Det är morfin som ger smärtlindring. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Vissa personer kan inte bilda morfin eller så …

Citodon – Drugs.com

Citodon is a medicine available in a number of countries worldwide. A list of US medications equivalent to Citodon is available on the Drugs.com website.

Citodon®, Tablett 500 mg/30 mg (vita, stavformiga med

Följande kombinationer med Citodon och Citodon forte kan kräva dosanpassning: neuroleptika, antidepressiva läkemedel, warfarin, enzyminducerande läkemedel såsom vissa antiepileptika (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin), rifampicin och johannesört (Hypericum perforatum), probenecid, metoklopramid, kolestyramin och kloramfenikol.

Citodon tablett 500 mg/30 mg – Beställ på Apoteket.se

Ta inte Citodon om du ammar. Kodein och morfin passerar över till bröstmjölk. Körförmåga och användning av maskiner. Citodon kan försämra reaktionsförmågan och göra dig trött och dåsig, vilket du bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

Citodon® forte – FASS Allmänhet

Använd inte Citodon forte. om du ammar. om du vet att du mycket snabbt omvandlar kodein till morfin. om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol, kodein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). om du lider av gallvägsbesvär.

Hur mkt morfin i kodein? – Flashback Forum

Jag tror det är så att kodeinet till viss del bildar morfin när det bryts ner. I så fall har jag ingen aning om hur mycket moffe det skule motsvara. Men det är möjligt att det finns nån blandprodukt också.

Kodein – Wikipedia

Exempel på sådana läkemedel är Treo Comp och Citodon som vardera innehåller 30mg kodein. I en ekvipotenstabell motsvarar 30mg kodein 3-4,5mg morfin; resten bryts ned till det overksamma ämnet norkodein och passerar via njurarna ut ur kroppen.

CAS-nummer: 76-57-3