förbud mot rökning

Rökförbud – Wikipedia

2007, 1 januari: Hongkong i Kina inför förbud mot rökning på arbetsplatser, restauranger medräknade. 2007, 1 januari: I Belgien införs rökförbud på alla restauranger. I Calgary i Alberta i Kanada införs rökförbud på alla restauranger och barer. De restauranger och barer som har ventilerade rökrum undantas fram till den 1 januari 2008.

Historiska händelser ·

”Totalförbud mot rökning bör införas från år 2025” – …

 ·

Ett förbud mot rökning skulle förhindra många mänskliga tragedier och det är dags att Sverige följer Nya Zeelands och Finlands exempel. Vi upp­manar därför riksdagen att besluta om ett totalförbud mot tobaksrökning från år 2025 och en successiv utfasning fram till dess, skriver företrädare för flera lungcancerorganisationer.

Tydligare regler krävs mot rökning i bostadshus

WHOs tobakskonvention, som Sverige ratificerat, föreskriver att människor ska skyddas mot andras tobaksrök. Ett av delmålen för folkhälsopolitiken som riksdagen beslutat och som skulle ha uppfyllts i år är att ingen i Sverige ska behöva utsättas för passiv rökning.

Thailand inför förbud mot rökning – 1 års fängelse eller

Så vad anser du mot ett förbud mot rökning? Borde vi ta efter i Sverige och införa ett förbud mot rökning på offentliga platser? Och vill du ha mer intressanta diskussioner, roliga bilder och feta videos i ditt facebook-flöde så släng in en lajk på WZUP.

Då förbjöds rökning på olika platser i Sverige | Metro

Nu kan nästa förbud vara nära – mot rökning på uteserveringar. Frågan utreds och ska presenteras för politikerna i mars nästa år. En rundringning som SVT har gjort visar att en majoritet i riksdagen är för ett rökförbud på uteserveringar.

Förbud mot tobaksreklam i butiker minskar ungas rökning

Under en kort tid i skolåren står fönstret öppet mot ett eventuellt tobaksbruk. Åtta av tio barn vill se ett förbud mot rökning under skoltid, för alla – barn och vuxna – i skolan. Tobaksfrågan är en barnrättsfråga!

”Förbjud all rökning” | Aftonbladet

 ·

Ett förbud mot rökning skulle förhindra många mänskliga tragedier, skriver Ola Brodin, Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse, Tommy Björk, Stödet, lungcancerpatienternas förening, Gunnar Wagenius, Svenska planeringsgruppen för lungcancer och Roger Henriksson,

Nytt förslag: Förbjud rökning på uteserveringar och

 ·

Rökning ska vara förbjudet på uteserveringar, busshållplatser och lekplatser, föreslår tobaksutredaren Göran Lundahl. Det ska inte heller vara tillåtet att exponera tobaksprodukter i butiker.

Hyresvärd får inte förbjuda rökning – trots villkor i

Hyresgästen, en 61-årig man, hyr sedan år 2011 en etta i Varberg. Hyresvärden har sagt upp hans kontrakt och vänt sig till Hyresnämnden i Göteborg för att det inte ska förlängas. Orsaken anges vara hyresgästens ljudstörningar och brott mot det rökförbud som gäller i …

Nu kan du förbjuda din granne att röka hemma – men …

Det kan gå relativt enkelt för ett husbolag att förbjuda rökning på balkonger – men att utfärda ett förbud mot rökning inomhus kräver noggrann bevisföring. Den nya tobakslagen som trädde i kraft i fjol ger husbolagen rätt att hos kommunen ansöka om förbud mot rökning inomhus, men ett