lantmäteriet karlstad

Fastighetsfrågor, lantmäteri – karlstad.se

Om din fastighet ligger utanför Karlstads kommun ska du vända dig till det statliga Lantmäteriet. Telefon 0771-63 63 63. Lagfart och registrering av servitut. Om du ska söka lagfart eller registrera avtalsrättigheter som till exempel servitut ska du vända dig till Lantmäteriet fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje.

Lantmäteriet Bryggaregatan 11, Karlstad – hitta.se

Lantmäteriet Lantmäteriet är en statlig myndighet, som ligger under Näringsdepartementet. Vi ansvarar för geografisk information och fastighetsindelning.

Fastighetsfrågor och lantmäteri – karlstad.se

Lantmäteriet bestämmer var tomtgränser ska gå. Att bestämma tomtgränser kallas för lantmäteriförrättning. Lantmäteriet i Karlstad gör förrättningar i hela Karlstads kommun.

Kartor – lantmateriet.se

Lantmäteriet är en myndighet som tillhör Näringsdepartementet. Vi säkrar ägandet av fastigheter och tillgängliggör geodata till samhället. Vi säkrar ägandet av fastigheter och tillgängliggör geodata till samhället.

Lantmäteriet Karlstad – Eniro.se

Lantmäteriet – företag, adresser, telefonnummer. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, i din närhet eller dit du ska.

LANTMÄTERIET, LANTMÄTERIET VÄRMLANDS LÄN, Karlstad

 ·

Om företaget LANTMÄTERIET, LANTMÄTERIET VÄRMLANDS LÄN i Karlstad

Lantmäteri – Forshaga

Lantmäteriet Karlstad. Besöksadress: Bryggaregatan 11 Postadress: Lantmäteriets Fastighetsbildning, 801 82 Gävle Telefon: 0771-63 63 63. Hos Lantmäteriet finns allmänhetens terminal (onsdag-torsdag 10-12) där du kan söka viss information om din fastighet, använda karta och söka i digitala arkivet.

Startsida

Lantmäteriet är en myndighet som tillhör Näringsdepartementet. Vi säkrar ägandet av fastigheter och tillgängliggör geodata till samhället. Vi säkrar ägandet av fastigheter …

etjanster.lantmateriet.se

Lantmäteriet. För mer information om specifika tjänster, besök Lantmäteriets webbplats. Till Lantmateriet.se

Kartsök och ortnamn

© Lantmäteriet 2013. Denna karta finns inte för valt område, byt karta eller zooma ut för att se kartan. | CN | CE