nederländerna droger

Nederländernas drogpolitik – Wikipedia

Nederländerna är ett genomfartsland för droger på väg in till Europa. Det är även en stor producent [ 2 ] och en ledande distributör [ 3 ] av amfetamin och andra syntetiska droger. Den nederländska drogpolitiken kunde 2008 visa fran positiva resultat i …

Svensk mot Nederländerna narkotika policy : sweden

Det hände i bland annat Nederländerna, där som du vet kannabis är ”lagligt”. Misbruk av andra droger är mindre vanligt där, och när de forskade kring varför det hände så var resultatet att folk inte kom i kontakt med organiserad kriminalitet som sysslar med …

Coffeeshop (Nederländerna) – Wikipedia

I Nederländerna är försäljningen av cannabis illegal, men accepteras på etablissemang som uppfyller de sk. AHOJ-G kriterierna: [1] Ingen reklam Ingen försäljning av tyngre droger

Droger | Amsterdam Guide

I Nederländerna görs det en åtskillnad mellan så kallade lätta droger och tunga droger. Tunga droger är kokain, heroin, LSD, ecstasy med mera. Lätta droger är i grunden marijuana, hasch och svamp.

Narkotika och narkotikamissbruk i Nederländerna; Droger

Användningen av läkemedel för med sig många risker. På längre sikt är det skadligt för kroppen, liksom ditt sociala liv, ditt arbete, kommer dina nära och kära lider här oerhört

Narkotikapolitiken i Nederländerna; Skilj mjuka och …

Nederländerna är annorlunda än i de flesta europeiska länder, Den narkotikapolitiken i Nederländerna är skillnaden mellan mjuka och hårda droger sedan 1979. i enlighet med de internationella åtaganden som gäller.

EU-dom: Utlänningar får inte köpa droger i …

En nederländsk ägare till en så kallad coffee-shop överklagade ett beslut från Maastrichts kommunfullmäktige som 2005 beslöt att ingen cannabis skulle få säljas till personer som inte bor i Nederländerna.

Droger, smuggling och sex: EU:s ekonomi blomstrar | SvD

 ·

Prostitution, droger, cigarett- och alkoholsmuggling. Det är verksamheter som gör underverk för siffrorna när statistik över den ekonomiska situationen i EU-länderna ska presenteras. Särskilt i länder med omfattande maffia.

Coffeeshops – Amsterdam.se

1970 introducerades coffeeshops i Nederländerna för att få bukt med de tunga drogerna i landet, så polisen och myndigheterna kunde koncentrera sig på de riktiga bovarna. Det var alltså ett sätt att separera lätta och tunga droger, för att på så sätt få kontroll av droghandeln i landet.

Genomgång av länder med en reglerad narkotikapolitik

Holland (Nederländerna) har fört en avkriminaliseringspolitik väldigt länge. Man brukar säga att den härstammar från en lagändring 1976 som definierar en skillnad mellan droger som innebär en mindre allvarlig risk (lätta droger) och droger med oacceptabelt hög risk (tunga droger).