sveriges lagar

Välkommen | Lagen.nu

Välkommen till lagen.nu! Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och information om hur lagarna ändrats över tiden. Läs mer om hur tjänsten funkar, samt vad som är nytt i den här versionen.

Välkommen Till Nya Versionen · Vad Är Nytt · Regeringen · Fordran · Adekvat Kausalitet

Dokument & lagar – Riksdagen

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Sök i Lagboken – Start

Välkommen till Sveriges digitala lagbok! Här hittar du lagar, förordningar och SFS. Alltid med de senaste uppdateringarna och helt gratis.

Sveriges rikes lag – Wikipedia

Sveriges rikes lag är en årligen privatutgiven svensk lagbok. Den innehåller ett urval av lagar och andra författningar i Svensk författningssamling …

Disposition ·

Sveriges lagar | SO-rummet

Sveriges lagar Webbsidan lagen.nu är en webbtjänst som innehåller alla Sveriges lagar och andra författningar, samt många vägledande rättsfall. Syftet med lagen.nu är att samla information om innehållet i gällande svensk rätt, och att presentera denna på ett så enkelt och begripligt sätt som möjligt.

Sveriges lagar och andra författningar m.m. – …

På bland annat menysidor på denna webbplats visas i illustrationssyfte bilder som hämtats från olika platser på Internet. Om inte annat anges så är upphovsrättsinnehavare till dessa bilder okänd.

Lagstiftningsprocessen – Regeringen.se

Sveriges riksdag fattar beslut om nya lagar och lagändringar. Regeringen ligger bakom de flesta lagförslagen men riksdagsledamöter kan också ta initiativ till nya lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en så kallad proposition.

Lagar – Start

Riksdagen styr domstolarna genom lagar. Men domstolarna är neutrala och oberoende mot riksdag, regering och andra myndigheter. Den som är anklagad för ett brott har rätt att få sin sak prövad av en domstol. Personen ska ses som oskyldig tills domstolen har beslutat något annat. Om Sveriges domstolar. Brottsrummet. Föräldrabalken

Författningar som börjar på ”A” | Lagen.nu

Kungörelse (1969:91) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg Lag (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den …

Lagar och förordningar – lagrummet.se

Här hittar du lagar och förordningar presenterade som de såg ut när de gavs ut i tryckt format. Författningar i tryckt format (pdf) finns från och med SFS 1998:306 till …