vårdprogram stroke

Vårdprogram Stroke – Rehabilitering – Fysioterapi

Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt Dokument ID: 09-147582 Fastställandedatum: 2016-10-11 Revisionsnr: 2 Giltigt t.o.m.: 2017-10-11 Upprättare: Maria E Svedjebrant 1(29) Fastställare: Annika Mattsson Vårdprogram Stroke – Rehabilitering Fysioterapi Innehåll 1.

[PDF]

Inledning (sid 1)

SOM Vårdprogram Stroke 2012-16 2 Även synfältsbortfall förekommer. En vanlig komplikation är nedsatt motorik i munnen och sväljningssvårigheter, dysfagi.

[PDF]

Nationella riktlinjer för vård vid stroke

av rutiner för den akuta vårdkedjan vid stroke samt för strukturerad uppfölj- ning. Till riktlinjerna hör dessutom 35 nationella indikatorer för vård vid stroke.

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus. Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Kompendiet har utarbetats gemensamt av läkare, …

Vårdprogram för TIA och Stroke – spotidoc.com

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Kompendiet har utarbetats gemensamt av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoped, kurator, dietist och övrig personal på strokeenheterna på Skaraborgs Sjukhus.

[PDF]

Stroke: Challenges, Progress, and Promise

A stroke is a sudden event affecting the brain’s blood supply. In an ischemic stroke, a blood Stroke: Challenges, Progress, and Promise 3 sel A hemorrhagic stroke occurs when a blood vessel lot. bursts, leaking blood into …

4 Stroke Rammer – Wacker Neuson

4 Stroke Rammer. Classic four-stroke engines provide excellent performance and long service life. Dealer Locator; Diesel Rammer. The diesel version of rammers offers superior compaction performance, particularly with heavy, …

Virtual Reality in Stroke Rehabilitation – NYDNRehab.com

Virtual reality therapy is transforming the way to a future of efficient stroke rehabilitation. Virtual reality therapy for stroke victims has infinite possibly and potential. It was proven to help improve motor impairment as mentioned in a 2011 study published by the American Stroke Association found.